בית כנסת החורבה בירושלים - מרינה שטנפלד

תמונות 1-50 מתוך 51    הקודם | הבא

בית הכנסת "החורבה" נמצא במרכז הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. הוא נבנה לראשונה בראשית המאה ה-18 על ידי קבוצת מהגרים יהודיים מפולין, בתוך חצר שהוקצתה לצורכי הקהילה היהודית כבר במאה ה-15. המבנה נחרב ב-1720 על ידי נושים מוסלמים בשל אי תשלום חובות. ב-1864 נחנך בשנית בית כנסת במבנה גדול ומפואר שנקרא "בית הכנסת בית יעקב בחצר חורבת רבי יהודה החסיד", אך שמו העממי השתמר לדורות כ"בית הכנסת החורבה". ב-27 במאי 1948 עוד בטרם הסתיים הקרב על הרובע היהודי, פוצץ בית הכנסת בידי הלוחמים הירדנים. מבית הכנסת נותרו רק עמודים אחדים ויסודות.

 בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד חזית בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד ארון הקודש בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד מבט לעיר העתיקה - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד מבט על עיר דוד - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד בית הכנסת החורבה בירושלים - מ.שטנפלד