חיפוש מאמרים

נמצאו 444 נושאים לחיפוש: "ערביי", "ישראל"
אתרים קדושים לעדה הדרוזית

...הדת החדשה (1043-1017), פעלו מפיצי הדת גם בארץ-ישראל. עיקר הפעילות התרכזה במערבו של הגליל העליון אך גם בגליל התחתון, במזרחו ובבקעת בית...ישראל יש אתרים המוקדשים לארבעה גדולי דת דרוזים, ששמעם נודע בקרב הדרוזים גם מחוץ...סיפורי-עם דרוזיים: שלושים אגדות ומעשיות רשומות בישראל מן המסורת שבעל-פה, המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית...

מיסטיקה ואמונות עממיות בעדה הדרוזית

...סיפורי-עם דרוזיים: שלושים אגדות ומעשיות רשומות בישראל מן המסורת שבעל-פה, המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית... אביבי שמעון, "הדרוזים בישראל ומקומותיהם הקדושים", אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל , מארס...קייס, "זהות הדרוזים – היבט היסטורי", הדרוזים בישראל - יום עיון שנערך באוניברסיטת חיפה, ט' באייר תשמ"ב, 2.5.1982, המרכז היהודי-ערבי, המכון לחקר במזרח...

הדת הדרוזית

...לזה של בתי הדין הרבניים.בתי הדין הדתיים הדרוזים בישראל דנים בענייני אישות של בני העדה לפי חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית בלבנון.ספרי עיון...סיפורי-עם דרוזיים: שלושים אגדות ומעשיות רשומות בישראל מן המסורת שבעל-פה, המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית... אביבי שמעון, "הדרוזים בישראל ומקומותיהם הקדושים", אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל , מארס...

ח'ילווה - בית התפילה הדרוזי

...סיפורי-עם דרוזיים: שלושים אגדות ומעשיות רשומות בישראל מן המסורת שבעל-פה, המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית... אביבי שמעון, "הדרוזים בישראל ומקומותיהם הקדושים", אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל , מארס...קייס, "זהות הדרוזים – היבט היסטורי", הדרוזים בישראל - יום עיון שנערך באוניברסיטת חיפה, ט' באייר תשמ"ב, 2.5.1982, המרכז היהודי-ערבי, המכון לחקר במזרח...

חגים ומועדים בדת הדרוזית

...הנביא הוא הנביא אלח'דר (הירוק) המוזכר במקורות הערביים והיהודיים....שנות הששים חוגגים הדרוזים בישראל את חג אלח'דר הנביא הדרוזי, ויום זה נחשב כיום שבתון לבני...1967 החלו הדרוזים בישראל להשתתף, יחד עם הדרוזים בגולן, בחגיגות המתקיימות במקאם אל-יעפורי, ליד ברכת רם שבצפון רמת...סיפורי-עם דרוזיים: שלושים אגדות ומעשיות רשומות בישראל מן המסורת שבעל-פה, המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית...

לשנה טובה בירושלים הבנויה

...איחולים לשנה טובה. בלשון האספנים של כרטיסים אלו בישראל של ימינו מקובל לכנות אותם בשם "שנות טובות" – שיבוש לשוני המבדיל בין הכרטיסים עצמם לבין האיחולים...לאורך השנים, בהתאם לשינויים שחלו בחברה היהודית – ישראלית.בימי הישוב הישן בארץ ישראל בסוף המאה הי"ט ובתחילת המאה הקודמת נהגו מוסדות הדת בארץ לשלוח אגרות...העיקריים ב"שנות טובות" אלו היו דתיים - חגי ישראל, בתי כנסת, קהילות, נופי ארץ ישראל ומקומות קדושים, רבנים, ועוד. בנוסף קיימות גם "שנות טובות"...

תיכון ע"ש ביירוני בג'דידה-מכר

...הכדורגל של מחוז צפון (ליגת בתי הספר) ובמקום השני בישראל.אחוז גבוה מתלמידי מגמת הסיעוד מתקבלים לבתי ספר גבוהים לסיעוד.מספר גבוה של תלמידים מקבל מלגה...יובל וליברמן, יעקב. תכנית הלימודים במעשה: מדינת ישראל, הלכה למעשה בתכנון לימודים 12: 5-15,...

בית ספר אלבשאא'ר למדעים בסכנין

בית ספר אלבשאא'ר הוא בית ספר פרטי ערבי למדעים בבעלותה של מכללת סכנין. הוא נמצא בעיר סכנין ומיועד לתלמידים מחוננים. בית הספר מוכר על ידי משרד חינוך בהגדרה "מוכר שאינו רשמי" ולכן זוכה באוטונומיה רבה בבחירת התלמידים, המורים ומקצועות הלימוד. בית הספר מתוקצב חלקית על ידי משרד חינוך, ומשלימה את החסר מכללת סכנין.בית הספר הינו מוסד אזורי שמשרת את תלמידי האזור. הוא מחולק לשני חלקים: יסודי - מכיתה א'- ח', ...

הקמת שגב ועצמון (1983-1953) - שלושים השנים הראשונות

...הבריטי הקשה על הקמת יישובים יהודיים בלב אזורים ערביים. מן הבחינה הכלכלית, אזורי ההר לא התאימו לכיוון ההתפתחות של המשק היהודי. ההעדפה הייתה לכיוון של...הסתננות ולשיבה אפשרית של פליטים פלסטינים לכפרים הערביים הנטושים, שרבים מהם נותרו על תילם.ככלל, התקופה שלאחר המלחמה התאפיינה במילוי מהיר של המרחב הערבי...להקים התיישבות יהודית כפרית במרחב, בין הכפרים הערביים. זאת מכיוון שלדעתו, גם לאחר הקמת נצרת ומעלות וההכנות להקמת כרמיאל, הבעיה לא נפתרה וחומרתה אף גברה....

מסעדות ערביות בישראל

...לא יאכלו בצוותא במסעדה. כך, לדוגמה, צעיר וצעירה ערביים שהתחילו לצאת, יעדיפו לנסוע למסעדה ישראלית מחוץ לכפר ובלבד שלא יסתכנו בפגיעה במסורת. עיצוב המסעדות...ביאן, "האישה הערבייה בישראל: עמדותיהן של שתי צעירות ערביות", על מה – כתב עת לקידום מעמד האישה 6, אפריל 2000. (פורסם...במגזר הערבי שונה, בדרך כלל, מאשר במגזר היהודי. ישראלי ממוצע אוכל צהריים במסעדה כעניין של מה-בכך, תחליף קל ונוח לארוחה ביתית. מסעדה ערבית (הוא יעדיף...